سخنی از بزرگان هنر (31)

من معتقدم که به هرحال یک چنین لحظات غیرعادی در زندگی هر کسی ظهور می کنند. و آنها زمانی خوش شانس تر هستند که یا درون شخص منحصر بفردی با نبوغ خلاق ظاهر شوند و یا با قدرت چشم بصیرت پیدا شوند.

جورجو دکریکو       

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق 

/ 4 نظر / 7 بازدید
oko.ir

جای قلم توانای شما در حرفه ای ترین جامعه مجازی ایرانی ها خالی ست...

ابوذر اکبری

آخر هیچ حسی نداشت آن پرنده پر کشید با تو از فردا گذشت با هزار عشق و امید آن پرنده گم شد و بوی لانه با تو بود آنچنان عشقی نبود یا هزار حرف و سرود او به تنها یک امید در هزاران کورِ دید او به تنها یک غزل با تو تا فردا رسید بوی جاری بودن از هر زبانی می شنید تا تو را افسانه دید تا تو را دید و خمید او به تو تسلیم بود کاش دل را می رُبود او تو را با خود گذاشت تا دلش با غم غُنود [دست][گل][بغل]

سارا×××

سلامی چو بوی خوش اشنایی خوشحال میشوم سری به ما که تازه واردیم بزنید[گل]