گالری پوسترها شماره 02 (Posters Gallery No. 02))

Saleh Zanganeh Posters Gallery For The Festivals, Biennials, Exhibitions And Ordered Posters

 

 Battle of the Nations By Saleh Zanganeh

Battle of the Nations / Participated in the Leipzig International Poster Exhibition, dealing with the 100th anniversary of the inauguration of the monument of the battle of the nations and the 200th anniversary of the battle itself / September 2013 / MDR Gallery / Leipzig / Germany

نبرد ملت ها / به نمایش در آمده در نمایشگاه بین المللی پوستر با عنوان نبرد ملت ها (نبرد لایپزیک) / سپتامبر 2013 / گالری ام.دی.آر شهر لایپزیک آلمان

 

Red Posters Anniversary / 31 Posters from 31 Iranian Graphic Designers / Ordered By Alborz Arts Club / Sooreh Gallery / Karaj, Iran / November 9 to 12, 2013 and Participated in the Golden Bee 11 (Moscow Global Biennial of Graphic Design 2015) / Central House of Artists / Moscow / Russia / October 2014

 

 A Home Is A Place To Improve By Saleh Zanganeh

 A Home Is A Place to Improve / A Home for Everyone Poster Exhibition, Poster For Tomorrow 2013 / Les Arts Decoratifs / Paris / France / December 5, 2013
خانه مکانی ست برای پیشرفت / موزه هنرهای دکوراتیو پاریس / فرانسه / آذرماه 1392


Goodbye Mandela By Saleh Zanganeh

Goodbye Mandela / A Poster To Commemorate Nelson Mandela, Man of the freedom, peace and humanity / December 12, 2013
پوستری برای یادبود نلسون ماندلا، دی ماه 1392


Happy New Year 2014 By Saleh Zanganeh

Happy New Year 2014!
پوستری برای تبریک سال نو میلادی 2014، دی ماه 1392


Rare Diseases
Rare Diseases / A Poster to Commemorate and Respect to the People Who Have These Kind of Illnesses / Hope & Life Poster Exhibition / Milad Tower / Tehran / February 2014
پوستری در حمایت از بیماری های نادر، نمایشگاه پوستر امید و زندگی، تهران، برج میلاد، اسفند ماه 1392


Self Poster / March 2014


Drug Trafficking

Drug Trafficking / Participated in the 1st 40 ideas. Poster Exhibition (International Invitational Social Poster Exhibition) / Gallery of the Faculty of Arts at the Universidad Veracruzana / Xalapa / Mexico / May 8th, 2014

قاچاق مواد مخد / برای نمایشگاه دعوتی 40 ایده (نمایشگاه پوسترهای اجتماعی) که از هشتم می 2014 در گالری دانشگاه وراکروزانای شهر زالاپای مکزیک به نمایش در آمد.


World War Memories
World War Memories / One of the Finalists of Poster Action
STRELKA International Design Festival (WORLD WAR I - 100) / Varvarka 8 Exhibition hall / Nizhni Novgorod / Russia / May 23, 2014

خاطرات جنگ جهانی / یکی از پوسترهای فینالیست در فستیوال بین المللی استرلکا (یکصدمین سالگرد جنگ جهانی اول) / سالن نمایش واروارکا / نیژنی نوگورود / روسیه / می 2014-
 
Havaye 93 (The Atmosphere of the Year 1393) / For Iranian Graphic Designers Society (IGDS) Periodical Issue / Apr. 2014Wrold Graphics Day
World Graphics Day / Participated in 3 poster exhibitions in 3 different cities of Iran: Tehran (Arts Club Hall), Ardebil and Rasht (Ershad Hall) / April 27, 2014 (Coinciding with World Graphics Day)

روز جهانی گرافیک / همزمان با روز جهانی گرافیک در سه نمایشگاه پوستر در تهران، اردبیل و رشت
 
Today is Already Tomorrow
Today is Already Tomorrow / One of the 40 finalists of "Today is Already Tomorrow" International Poster Competition / The School of IPS Albe Steiner / Turin / Italy / May 2014

امروز همان فرداست / یکی از چهل پوستر فینالیست در رقابت بین المللی طراحی پوستر "امروز همان فرداست" / مدرسه ی آلب اشتاینر / تورین / ایتالیا / می 2014
The Exhibition of Artworks by Student
The Exhibition of Artworks By The Students of The University of Applied Science And Technology / Gorgan. 1 / Fakhreddin As'ad Gorgani Hall, Gorgan, Iran / June 7th to 12th, 2014 / Offset Printing
 
Asma Ul Husna (attributes of God) / 10th Asma Ul Husna Typographic Poster Exhibition / Iranian Artists Forum / Tehran / Iran / July 2014
 
Gaza / Outdoor Poster Exhibition (Coinciding With International Quds Day) / Erzurum / Turkey / July 2014
 
Berlin 1989 / II. International Poster Exhibition Leipzig / University of Leipzig / October 2014
 
The Fall of the Berlin Wall / II. International Poster Exhibition Leipzig / University of Leipzig / October 2014
 
Work Right / One of the 100 Selected Posters For 2014 Poster4Tomorrow Competition / Boutique For Tomorrow / Paris / France / 30 December 2014
 
Happy New Year 2015
 
CHIRAN
CHIRAN / THE INTERNATIONAL INVITATIONAL TYPOGRAPHY POSTER EXHIBITION INCLUDING A SELECTION OF PIONEERING GRAPHIC DESIGNERS OF CHINA AND IRAN / Iran: March 10 to 17, 2015. Fakhreddin As'ad Gorgani Hall, Gorgan City China: March 15 to 25, 2015. Gallery of Academy of Fine Arts, Shanxi University, Shanxi / Offset Printing
 
Visual Identity Workshop
A Study of Designing Visual Identity / Poster for a workshop / Ordered by Golestan Institue of Higher Education / May 2015 / Offset Printing

For More Information Please Visit:

www.salehzanganeh.com

or Visit: Biography and Contact Information

 

وبسایت من:

www.salehzanganeh.com

بیوگرافی و اطلاعات تماس

/ 0 نظر / 82 بازدید