اختتامیه نمایشگاه پوستر جاذبه

Magnetism Poster Exhibition

My Students and I / Magnetism Poster Exhibition Opening / Fakhreddin As'ad Gorgani Hall, Gorgan / January 7, 2013 / Photographer: Mohammad Zanganeh

من و دانشجویانم / نمایشگاه پوستر جاذبه / تالار فخرالدین اسعد گرگانی / 17 دی ماه 1392

 

   حدود سه ماه پیش بود، ساعت سه عصر. با بچه ها قرار گذاشتیم تا سه پروژه طراحی پوستر را در سه سبک اجرایی تصویرسازی، فتومونتاژ و تایپوگرافی در طول یک ترم تمرین کنیم. اما این تنها یک تمرین نبود، شاید بهتر است بگوییم در طول این مدت پوسترگونه فکر کردیم، پوسترگونه دیدیم و در حقیقت با پوستر زندگی کردیم. یادگرفتیم چطور می توانیم افکار و احساسات خود را از طریق تصویر آن هم از رسانه پوستر به نمایش عموم بگذاریم و از این طریق بتوانیم با مخاطب ارتباط برقرار کنیم. در باب موضوعات نیز سعی کردیم موضوعاتی را به تصویر بکشیم که معضلات امروز جامعه ی مدرن است. موضوعاتی از قبیل رابطه ی انسان و طبیعت، جنگ و صلح و یا موضوعاتی که در قالب ضرب المثل های اجتماعی به پوسترهای تایپوگرافی تبدیل شدند. اینکه طراحی یک پوستر از کجا شروع می شود، ایده پردازی آن چگونه است، چگونه می توان برای آن یک شعار انتخاب کرد، چگونه ادبیات و فلسفه می تواند در انتخاب این شعار به ما یاری رساند، حال چگونه می توان این شعار را مصور کرد و درقالب ترکیب بندی یک پوستر به نمایش گذاشت، رابطه متن و تصویر چگونه است، آیا نوشتار تکرار کننده ی مفهوم تصویر است یا مکمل آن، چگونه می توان به تایپ به عنوان یک عنصر تصویری نگریست و آن را با تصویر در هم آمیخت تا به یک کل واحد رسید و صدها نکته کلیدی دیگر که می تواند یک پوستر را به یک اثر هنری شاخص تبدیل کند.
   روزها از پی هم گذشتند و تفکرات از ذهن ما. اکنون ماحصل این تلاش ها پیش روی شماست. پوستر آنقدر برایمان جذاب بود که نام نمایشگاه خود را جاذبه گذاشتیم، امیدواریم جاذبه در جذب مخاطب نیز موفق بوده باشد.

با سپاس ویژه از حمایت ها و زحمات خانم محدثه منصوری رضی.

صالح زنگانه
دی ماه 1391

گزارش تصویری کامل: اینجا

 

It was about 3 months ago at 3 O’clock in the evening. The students and I planned to practice and design 3 posters projects during the semester: Illustration Posters, Photomontage Posters and Typographic Posters. But in fact it was not just a practice for us! Maybe it’s better to say that during this semester we thought through posters, observed through posters and actually we lived with posters! 
The students learned how they can transform their feelings, emotions and thoughts through pictures especially posters to the viewers and make a connection with them. I also tried to select the subjects that are the most important problems of our modern world. Social subjects like Human and Nature, Peace and War and some social proverbs for typographic posters. They also learned what the beginning point is in designing a poster, how they can make their ideas and make a slogan for it, how literature and philosophy can help them to find their ideas and slogans and then how they can transform them to the pictures especially in the composition of a poster, how and what the relations are between the picture and type, does the type repeat the meaning of the picture or is it only as a complementary element!?, how can we observe the type as a pictorial element and mix it to the picture to reach a unique whole and so many other factors that can make a poster a masterpiece!
Days passed one by one and also thoughts from our brain. Now, here are the results and outputs. Poster was very interesting for us as much as we call our exhibition “Jazebeh” (Magnetism or attraction). We also wish it can attract the attention of the viewers! 
Special thanks to Mrs. Mohaddeseh Mansoori Razi for her kindly support.

,Warm Regards
Saleh Zanganeh
07/01/2013


 Pictorial Report of The Exhibition: Here

 

شاد باشید
یا حق

/ 0 نظر / 138 بازدید