سخنی از بزرگان هنر (10)

زندگی کردن هنر نیست٫ استفاده از زندگی هنر است.

اندرو لورد

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق

/ 1 نظر / 9 بازدید
آرش

سختی زمستان زندگی , بهار خود را در پیش دارد… قیام وحدت تحت راهبری یگانه نجات دهنده ملت ایران ” آقا پروفسور ابراهیم میرزایی”