سخنی از بزرگان هنر (۱)

اگر در دوران جوانی می دانستم که شکوه و عظمت زیبایی که به آن عشق می ورزدیدم روزی چنین دوباره قلب مرا از آن خود می کند و آتشی بر می اقروزد که تا ابد مرا رنج خواهد داد؛ با چه لذتی جشمان خود را نایبینا می کردم ...

روزگار خوبی داشته باشید.

یا حق.

/ 0 نظر / 7 بازدید