سخنی از بزرگان هنر (50)

بین سر و دست من، همیشه چهره ی مرگ وجود دارد.

********

اگر می خواهید ایده های خالص و بدون نقصی داشته باشید، هر وقت پیراهن خود را تغییر می دهید، آنها را نیز تغییر دهید.

********

انسان همیشه نیازمند خدا بوده است. خدایی برای دفاع از او در برابر دیگر انسان ها.

********

دنیا به دو بخش تقسیم می شود: ناتوانی ها و ناشناخته ها.

********

ماهیت یک مرد در اشتباهاتش یافت می شود.


فرانسیسکو پیکابیا

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق/ 2 نظر / 10 بازدید
MerCeDeh

سلام آقا به به تبريك مي گيم خدمتتون، منزل نو مبارك، به سلامتي انشاء ا...، وقتي ديدم كه منزلتون را عوض كرديد، اولش فكر كردم اشتباهي آمدم، گفتم اين آقاي زنگانه هميشه عكسش آن طرف بود، چرا آمده اينور [لبخند] خب، مباركه [گل] مثل هميشه هم كارها عاليه (از توضيحات هم ممنون)