گالری ایکوگرادا (‌13 می 2009 )

ورونیکا کلی

ورونیکا کلی

هرکسی یک طراح است

طراح: ورونیکا کلی

عضو: AGDA استرالیا

سفارش دهنده: News Views 2 / گفت و گو درباره ی طراحی گرافیک

ابعاد: 20x594 میلیمتر

حق چاپ: ورونیکا کلی ٢٠٠٨


درباره ی طراح:

تجربیات حرفه ای ورونیکا کلی در حدود 20 سال و به عنوان طراح گرافیک در شبکه ی تلویزیونی ABC و طراح گرافیک در رسانه های دیجیتال و آموزش های طراحی است. در حال حاضر ورونیکا مدیر برنامه ریزی ارتباطات بصری در هنر، معماری و طراحی در دانشگاه استرالیای جنوبی است.

ترجمه: صالح زنگانه

ارتباط:

Veronika Kelly
VKD Veronika Kelly Design
K4.29 Kaurna Building North Terrace
Adelaide
5000 Australia
T: +61 8 8302 0671
F: +61 8 302 0670
E: Veronika.Kelly@unisa.edu.au

 

سربلند باشید

یا حق

 

/ 0 نظر / 11 بازدید