سخنی از بزرگان هنر (25)

در واقع این فیلم ها هستند که در آمریکا همه چیز را به پیش می برند. آنهابه شما نشان می دهند که چه کاری انجام دهید، چطور آن را انجام دهید، چه زمانی انجام دهید، چه احساسی درباره ی آن داشته باشید و چگونه احساس خود را نسبت به آن بازبینی کنید.

اندی وارهول              

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق

/ 1 نظر / 8 بازدید
سعیده

خیلی ممنونم هز لطفت[لبخند] خیلی خوب بود