اخبار ایکوگرادا

طراحی سالیانه ولدامیلان ( ایتالیا ) –بدینوسیله  وُلدا، طراحی جهانی سالیانه لوگو با افتخار گشایش و چاپ کتاب سالیانه خویش و نتایج  وُلدا  2008 ( از رویداد قبلی مورد تایید ایکوگرادا ) را اعلام می دارد. وُلدا پروژه برجسته ایست که سالیانه به بهترین لوگوها و نشانه های تجاری طراحی شده در سراسر جهان جوایزی تقدیم می کند.

 

جشنواره سالیانه شومونایکوگرادا با خوشایندی تمام بیستمین جشنواره بین المللی پوستر و طراحی گرافیک شومون را که از 16 مِی تا 14 ژوئن 2009 خواهد بود، اعلام و تایید می نماید.

ترجمه:‌صالح زنگانه

 

موفق و پایدار باشید.

یا حق 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید