سخنی از بزرگان هنر (11)

کار هنری که با هیجان شروع نشود هنر نیست و هنری که بر پایه ی احساسات نیست هیچ وقت هنر نیست.

پل سزان

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق

/ 2 نظر / 8 بازدید
آوا

جمله فوق العاده ای یه.......... بهش ایمان دارم

ChrisT

just germany .it will be the champion of worldcup2010. please change your idea about germany.it is best team of world.this link of Germany Football Federation: www.dfb.de thank you. continue