سخنی از بزرگان هنر (23)
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۸  کلمات کلیدی: هنر ، سالوادور دالی

هنر مترقی نه تنها می تواند به یادگیری مردم درباره ی نیروهای عینی موجود درکار، در جامعه ای که زندگی می کنند کمک کند، بلکه همچنین راهنمای شخصیت قوی و موثر در زنگی خصوصیشان نیز می باشد. در نهایت آن می تواند مردم را به سمت رستگاری سوق دهد.

سالوادور دالی              

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog