پروژه تبلیغاتى گرامیداشت روز گرگان ٩۴
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٥  کلمات کلیدی: هنر ، گرافیک ، کمپین تبلیغاتی ، برندینگ شهری

Gorgan's Day 2015


پروژه تبلیغاتى گرامیداشت روز گرگان ٩۴ 
سفارش دهنده: سازمان فرهنگى و ورزشى شهردارى گرگان 
نویسندگى متن و طراحى: صالح و عبدالحمید زنگانه | مرداد ١٣٩۴

برای اطلاعات بیشتر لطفن رجوع کنید به مصاحبه اختصاصی که در این باره با ام.بی.ای نیوز داشتم: 

http://www.mbanews.ir/news2/index.php?newsid=18225 


******
a Part of Gorgan's Day Advertising Project
Client: Gorgan Municipality 
Copyrwiters & Designers: Saleh & Abdolhamid Zanganeh | Aug. 2015
Saleh Zanganeh | Hamid Zanganeh
 


My interview with mbanews.ir about Gorgan's Day Advertising Project
Interview in Persian:
http://www.mbanews.ir/news2/index.php?newsid=18225
  
 


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog