پوستر از دیدگاه سیسلویچ!
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۳  کلمات کلیدی: هنر ، گرافیک ، پوستر ، سیسلویچ

Roman Cieślewicz


پوستر ترکیبی ست از اطلاعات و برانگیختگی. پوستری که چشم انسان را برنیانگیزد پوستر نیست. پوسترهای امروزین در حال تبدیل شدن به نوعی زیبایی باروک وار (تزئینی و پر آب و تاب) هستند. شما می توانید هرجایی که دوست دارید آن ها را بچسبانید، در یک حمام، در یک کریدور یا هرجای دیگر. من فکر می کنم ما باید پوسترهایمان را با موضوعات و مشکلات جهانی و بصورت رایگان طراحی کنیم، به عنوان یک کنش و حرکت. فکر می کنم پوستر گزش و نیش خود را از دست داده است و هنرمندان در یک عرف زیبایی شناختی به دام افتاده اند. اینجا پوسترها در باره اتفاقاتی که در جهان رخ می دهد صحبت نمی کنند، در باره مشکلات حیاتی مانند قحطی و جنگ، مثل بیکاری که سرطان جوامع غربی ست!

(رومن سیسلویچ 1996-1930)
ترجمه: صالح زنگانه 
 
 
 

explorer blog

explorer blog