سخنی از بزرگان هنر (53)
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٧  کلمات کلیدی: هنر ، گرافیک ، ویلیام بلیک ، نقاش

هنر درخت جاودانگی است و علم درخت مرگ.

************
هنر بدون نمایش طبیعت عریان نمی تواند موجودیت یابد.

************

یک انسان همانطور که هست می بیند، همانگونه که چشمانش شکل گرفته، قدرتش نیز شکل گرفته است.

************

انرژی لذت جاودانه است و کسی که آرزو می کند و عمل نمی کند، در واقع تولید کننده ی آفت است.

ویلیام بلیک

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق

 


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog