سخنی از بزرگان هنر (47)
ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٩  کلمات کلیدی: هنر ، نقاشی ، گرافیک ، پل کلی

تنها یک روز کافیست تا ما را کمی بزرگتر و شاید در وحله ای کمی کوچکتر کند.

***************

یک چشم می بیند و چشم دیگر احساس می کند.

***************

نقاش نباید چیزهایی را که می بیند نقاشی کند، بلکه او باید چیزهایی را نقاشی کند که خواهد دید.

***************

بدترین حالت زمانی ست که علم خود را با هنر مرتبط بداند.

***************

زیبایی، بسیار شبیه رابطه ی تاریک و روشنی ست و به این  خاطر به هیچ وجه، زن زیبایی وجود ندارد، زیرا شما هرگز مطمئن نیستید که در آینده زنی زیبا تر از آن ظاهر نخواهد شد که تصور شما از زیبایی زن اول را کاملا زیر سوال ببرد.


پل کلی

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق

  
 
 
 

explorer blog

explorer blog