سخنی از بزرگان هنر (46)
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳٠  کلمات کلیدی: هنر ، نقاشی ، نقاش ، فریدا کالو

   من به این خاطر بیشتر پرتره های شخصی خود را طراحی می کنم که اغلب اوقات تنها هستم و بخاطر اینکه من فردی هستم که خودم را بهتر می شناسم.

***********

   نقاشی زندگی من را کامل کرد.

***********

   دو حادثه ی بزرگ در زندگی من رخ داده است. یکی صندلی چرخدار ( ویلچر ) و دیگری دیه گو ( ریورا ).  دیه گو به مراتب بدتر بود.

فریدا کالو

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق

  
 
 
 

explorer blog

explorer blog