سخنی از بزرگان هنر (45)
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٤  کلمات کلیدی: هنر ، اوارد مانه ، نقاشی ، امپرسیونیسم

تنها شناختن شغل و  پیشه، کافی نیست، شما باید آن را احساس کنید. علم چیز فوق العاده ایست اما برای ما، تخیل خیلی با ارزش تر است.

************

خطی در طبیعت وجود ندارد. تنها حیطه های رنگی ست، یکی مقابل دیگری.

************

فحش و ناسزاست که مانند تگرگ ضخیم بر من می بارد.

ادوارد مانه

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق

  
 
 
 

explorer blog

explorer blog