سخنی از بزرگان هنر (43)
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢۸  کلمات کلیدی: هنر ، نقاشی ، اکسپرسیونیسم ، ادوارد مونش

   از آن زمان که یادم می آید، احساس عظیمی از اضطراب و تشویش مرا رنج می دهد که سعی کرده ام آن را با هنرم بیان کنم.

**********

   با نقاشی تصویر به تصویر، من از احساساتی که چشمم در لحظات والا دریافت می کند پیروی می کنم. من فقط خاطرات را نقاشی می کنم و چیز یا جزء دیگری را که ندیده باشم به آن اضافه نمی کنم. از اینروست سادگی و خالی بودن نقاشی هایم.

ادوارد مونش

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog