سخنی از بزرگان هنر (40)
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٦  کلمات کلیدی: هنر ، واسیلی کاندینسکی ، نقاش ، آبستره

همه چیز از یک نقطه آغاز می شود.

***

هنرمند نه تنها چشمانش بلکه باید روح خود را نیز پرورش دهد.

***

بایدی در هنر وجود ندارد زیرا هنر آزاد است.

واسیلی کاندینسکی

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog