سخنی از بزرگان هنر (38)
ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٢  کلمات کلیدی: هنر ، هنرمند ، سورئالیسم ، خوان میرو

من دنبال چه هستم؟ جنبشی خاموش، چیزی که می خواهم  با عبارتی که شیوایی خاموشی نامیده می شود برابری کند؟ فکر می کنم آن با موسیقی صامت تعریف شده است. 

خوان میرو

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog