سخنی از بزرگان هنر (36)
ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٧  کلمات کلیدی: هنر ، امیل نولده ، هنرمند

هنرمند نیازمند زیاد دانستن نیست. بهتر از همه آن است که بگذاریم او بطور غریزی کار کند و درست همانطور نقاشی کند که تنفس می کند یا راه می رود.

امیل نولده

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog