سخنی از بزرگان هنر (17)
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٥  کلمات کلیدی: هنر ، هانری ماتیس

 یک هنرمند هرگز نباید یک زندانی باشد. زندانی؟ یک هنرمند هرگز نباید زندانی خود، زندانی سبک، زندانی شهرت، زندانی موفقیت یا زندانی چیز دیگری باشد.                                                                                                  

هانری ماتیس                  

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق                                                                                      


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog