سخنی از بزرگان هنر (33)
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٩  کلمات کلیدی: هنر ، ادگار دگا

وقتی نمی دانید چطور، نقاشی آسان است اما وقتی میدانید بسیار مشکل است.

ادگار دگا       

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog