سخنی از بزرگان هنر (32)
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٩  کلمات کلیدی: هنر ، ادگار دگا

در نقاشی، شما باید ایده ی درست را با معانی غلط بیان کنید.

ادگار دگا       

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog