سخنی از بزرگان هنر (16)
ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٤  کلمات کلیدی: هنر ، رابرت دلونی

هنر در طبیعت موزون و ریتمیک است و همواره از محدودیت خوف ناک. 

رابرت دلونی

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog