سخنی از بزرگان هنر (31)
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٤  کلمات کلیدی: هنر ، جورجو دکریکو

من معتقدم که به هرحال یک چنین لحظات غیرعادی در زندگی هر کسی ظهور می کنند. و آنها زمانی خوش شانس تر هستند که یا درون شخص منحصر بفردی با نبوغ خلاق ظاهر شوند و یا با قدرت چشم بصیرت پیدا شوند.

جورجو دکریکو       

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق 


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog