سخنی از بزرگان هنر (29)
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٧  کلمات کلیدی: هنر ، آلبرشت دورر

همانطور که پیر شدم کم کم فهمیدم که برای رسیدن به سادگی که بزرگترین زینت هنر است، اصرار ورزیدن بر روی فرم های اصیل طبیعت فوق العاده بهتر است.

آلبرشت دورر           

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog