سخنی از بزرگان هنر (27)
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٦  کلمات کلیدی: هنر ، جودی شیکاگو

خوب، آیا من آرزو دارم که در جهانی زندگی می کردیم که در آن جنسیت برتری نداشت؟ البته.

آیا وقتی می خواهم شروع به انجام کاری هنری کنم، درباره ی خودم به عنوان یک زن فکر می کنم؟ البته که نه.

جودی شیکاگو              

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog