» فعالیت در دیگر فضاهای مجازی! :: ۱۳٩٥/٢/۱۳
» پروژه تبلیغاتى گرامیداشت روز گرگان ٩۴ :: ۱۳٩٤/٦/٥
» PosterForTomorrow Online Jury Member :: ۱۳٩٤/٥/٥
» My Recent Activities Until Jun. 2015 :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» گزارش تصویری :: ۱۳٩٤/۳/٩
» My Recent Activities Until May 2015 :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» My Recent Works_Last Months of 2014 :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» To Be Iranian :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» فعالیت های اخیر من... My Recent Activities :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» فعالیت های اخیر من... My Recent Activities :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» پوستر از دیدگاه سیسلویچ! :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» کارهای اخیر من... My Recent Works :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» سوگواره پوسترهای سرخ! :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» جشنواره هنر روی بیلبورد لهستان 2013 :: ۱۳٩٢/٧/٦
» دعوتنامه ششمین جشنواره بین المللی هنر روی بیلبورد لهستان :: ۱۳٩٢/٦/۸
» مصاحبه با گرگان نامه :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» هو المصور! :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» 50 اثر برتر اسماءالحسنی نهم! :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» ۱۳٩٢/٤/۱٩ :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» نشست تخصصی طراحی گرافیک در استان گلستان :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» پوستر نوآوری در آموزش و پرورش :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» INNOVATION IN EDUCATION _ Selected Participants :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» POST IT AWARDS 2013 :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» سال نو مبارک! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» من عاشق رگی ام! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» فراخوان نمایشگاه بین المللی (نوآوری در آموزش و پرورش) 2013 :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» ویدئوی کوتاهی برای معرفی خودم! :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» گزارش تصویری نمایشگاه جاذبه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» اختتامیه نمایشگاه پوستر جاذبه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» نقشی از ملکوت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» 2nd International Reggae Poster Contest 2013 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» پوسترهای هفته به انتخاب جان فاستر! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» جاذبه / Magnetism :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» Happy New Year! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» نتایج دوسالانه بین المللی پوستر دانشجویی نویساد صربستان ۲۰۱۲ اعلام شد! :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» نتایج رقابت بین المللی پوستر اسکوپیه مقدونیه 2012 :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» راهیافتگان جشنواره بین المللی پوستر اسکوپیه مقدونیه 2012 :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» نتایج رقابت بین المللی پوستر با عنوان "بهره وری انرژی" :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» !The 5th :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» My New Posters :: ۱۳٩۱/۸/۱
» نمایشگاه پوستر "بعدی با طراحی" :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان!!! :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» مصاحبه با فتوگراف :: ۱۳٩۱/٦/٧
» مصاحبه آقای سونولی :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» دومین تجربه! :: ۱۳٩۱/٥/٤
» پوستر رمضان :: ۱۳٩۱/٥/٤
» کتاب بدون دیوار! :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» پوستر طلوع :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» گزارش تصویری نمایشگاه پوستر جلوگیری از خشونت در ترکیه :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» ورکشاپ پکالوری :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» پوسترهایی برای جلوگیری از خشونت :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» پوستری برای رنه ونر (پوسترپیج) :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» ما در مقابل من We VS. I :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» گزارشی از ورکشاپ پکا لوری و الکساندر فالدین :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» آلودگی را متوقف کنیم! :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» پوستر ICBC :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» معرفی یک موزه! :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» برندگان هشتمین سه سالانه بلوک 4 :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» پوسترهایی برای نوروز :: ۱۳٩۱/۱/٥
» فهرست اسامی راهیافتگان سه سالانه پوستر اوکراین "بلوک چهارم" :: ۱۳٩۱/۱/٥
» سال نو مبارک (1391) :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» وب سایت رسمی من My Official Website :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» کتاب بدون دیوار منتشر شد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» معرفی یک طراح جوان گرافیک :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» سال نو میلادی بر همگان مبارک باد :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» 5 مکان الهام بخش برای طراحان گرافیک :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» دنیا یک """مــرد""" را از دست داد! :: ۱۳٩٠/٩/٦
» استودیو طراحی برتر سال 2011 :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» گزارش/ سخنرانی پژوهشی "رابطه مطبوعات و تایپ" :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» شادباش اول مهر توسط جمعی از هنرمندان به استاد شجریان :: ۱۳٩٠/٧/۱
» کتاب هفت استاد گرافیک منتشر شد :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» برنده رقابت طراحی ارتباطات "رد دات دیزاین 2011" (نقطه قرمز) :: ۱۳٩٠/٦/٥
» 20 سربرگ از شرکت ها و افراد معروف جهان :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» راهیافتگان رقابت بین المللی پوستر "بدون دیورا" Walls Down 2011 :: ۱۳٩٠/٥/۳
» دو پوستر جدیدم... :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» پـرتـره هـــای تراشــــه ای! :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» اسامی راهیافتگان هفتمین نمایشگاه بین المللی سالانه تایپوگرافی اسماءالحسنی :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» بهترین های گرافیک محیطی در سال 2011 :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» گالری این هفته ایکوگرادا :: ۱۳٩٠/۳/۱
» اولین کتابم منتشر شد! :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» امید برای ژاپن :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» بدون دیوار :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» بدون دیوار :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» فراخوان رقابت طراحی پوستر "بدون دیوار" 2011 :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» سال نو مبارک :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» نمایشگاهی در حمایت از مردم ژاپن :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» سبز+شما 2011 :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» مصـاحبه با رافــائل :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» معرفی یک شرکت تبلیغاتی و طراح گرافیک انگلیسی :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» سودان کپی شد! :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» مــــبـارزه بـا فـــــقر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» سال نو میلادی مبارک :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» پوسترهای تبریک سال نو میلادی 2011 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» معرفی یک طراح جوان فرانسوی :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» آمار بازدید این وبلاگ از مرز 40000 گذشت :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» گزارش تصویری"چهارمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین" :: ۱۳۸٩/٩/٢
» معرفی یک طراح گرافیک از چک :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» پوستر چهارمین جشنواره بین المللی "فرهنگ اقوام ایران زمین" :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» گالری ایکوگرادا، 25 اکتبر 2010 :: ۱۳۸٩/۸/٩
» معرفی یک طراح گرافیک انگلیسی :: ۱۳۸٩/۸/٤
» نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر 2010 Green+You :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» معرفی یک تصویرساز دانمارکی :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» نمایشگاه بین المللی پوستر یاکو (آب) 2010 :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» گالری ایکوگرادا (٢٢ سپتامبر ٢٠١٠) :: ۱۳۸٩/٧/۱
» نمایشگاه خیابانی پوستر در خیابان های هایدلبرگ آلمان :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» برندگان رقابت بین المللی طراحی پوستر کود :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» رقابت طراحی ادوبی 2010 :: ۱۳۸٩/٦/٧
» معرفی یک تصویرساز رومانیایی :: ۱۳۸٩/٦/٤
» معرفی یک طراح گرافیست جوان از ورشو :: ۱۳۸٩/٦/۳
» پوستر جشنواره :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» رقابت طراح پوستر برای روز جهانی طراحی صنعتی :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» برندگان رقابت طراحی یانگ پکیج 2010 :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» چند اثر از فیلیپ ایپیلوگ :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» گالری ایکوگرادا (21 جولای 2010) :: ۱۳۸٩/٥/٧
» معرفی سخنرانان کنگره هفته طراحی ایکوگرادا (خوشبینی) :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» برگزیدگان هفدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» پوستر هفدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» نامه اخطار آقای رنه ونر به من :: ۱۳۸٩/٤/۱٩
» ایرانی‌ها در پرو :: ۱۳۸٩/٤/٧
» فراخوان نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» گالری ایکوگرادا (19 مه 2010) :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» غوغای اردیبهشت :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
» گزارش تصویری از نماشگاه غوغای اردیبهشت :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» غوغای اردیبهشت :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» فراخوان رقابت طراحی پوستر "طراحی در مقابل فقر" :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» فراخوان رقابت جهانی پوستر دانشجویی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» فراخوان رقابت جهانی طراحی لوگو :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» فراخوان: پوستر برای جهانی سالم :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» فراخوان سه سالانه بین‌المللی پوستر هنگ کنگ 2010 :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» معرفی یک هنرمند :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» سخنی از بزرگان هنر (53) :: ۱۳۸۸/٧/٧
» گالری ایکوگرادا (22 سپتامبر 2009) :: ۱۳۸۸/٧/٤
» معرفی کاری پیپو ( گرافیست فنلاندی ) :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» پوسترهای فستیوال فیلم سیاتل :: ۱۳۸۸/٦/۳
» گالری ایکوگرادا ( 17 آگوست 2009 ) :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» سخنی از بزرگان هنر (52) :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» سخنی از بزرگان هنر (51) :: ۱۳۸۸/٥/٥
» گالری ایکوگرادا ( 22 جولای 2009 ) :: ۱۳۸۸/٥/۱
» گالری ایکوگرادا ( 15 جولای 2009 ) :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» سخنی از بزرگان هنر (50) :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» گالری ایکوگرادا ( 1 جولای 2009 ) :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» عکس منتخب هفته ی فتو نت ( 29 ژوئن 2009 ) :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» سخنی از بزرگان هنر (49) :: ۱۳۸۸/٤/٦
» گالری ایکوگرادا ( 22 ژوئن 2009 ) :: ۱۳۸۸/٤/٢
» سخنی از بزرگان هنر (48) :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» عکس منتخب هفته ی فتو نت ( 8 ژوئن 2009 ) :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» عکس منتخب هفته ی فتو نت ( 1 ژوئن 2009 ) :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» عکس منتخب هفته ی فتو نت ( 25 می 2009 ) :: ۱۳۸۸/۳/٩
» عکس منتخب هفته فتو نت ( 18 می 2009 ) :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» گالری ایکوگرادا (‌13 می 2009 ) :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» عکس منتخب هفته ی فتو نت ( 11 می 2009 ) :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» گالری ایکوگرادا ( 6 می 2009 ) :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» سخنی از بزرگان هنر (47) :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» عکس منتخب هفته فتو نت ( 4 می 2009 ) :: ۱۳۸۸/٢/۱٦
» گالری ایکوگرادا ( 29 آپریل 2009 ) :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
» رضا عابدینی در آمستردام هلند!!! :: ۱۳۸۸/٢/٩
» عکس منتخب هفته فتو نت ( 20 آپریل 2009 ) :: ۱۳۸۸/٢/۳
» عکس منتخب هفته سایت فتو نت :: ۱۳۸۸/٢/۳
» سخنی از بزرگان هنر (46) :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» معرفی یک هنرمند / طراح گرافیک و پوسترساز ( چاز ماویانی دیویس ) :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» سخنی از بزرگان هنر (45) :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» سخنی از بزرگان هنر (44) :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» معرفی یک هنرمند ( آلن لوکرنک ) گرافیست فرانسوی :: ۱۳۸۸/۱/٧
» سخنی از بزرگان ( ویژه سال نو ) :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» سخنی از بزرگان هنر (43) :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» سخنی از بزرگان هنر (42) :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» معرفی یک هنرمند ( یوسف کارش ) :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» سخنی از بزرگان هنر (41) :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» اخبار ایکوگرادا :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» سخنی از بزرگان هنر (40) :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» معرفی یک هنرمند ( شیجیو فوکودا ) :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» سخنی از بزرگان هنر (40) :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» سخنی از بزرگان هنر (39) :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» معرفی یک هنرمند ( گرافیست و پوسترساز لهستانی ) :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» معرفی یک گرافیست :: ۱۳۸٧/٩/٤
» سخنی از بزرگان هنر (38) :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
» روز جهانی گرافیک :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» سخنی از بزرگان هنر (36) :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» گزیده ای از اخبار ایکوگرادا :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» سخنی از بزرگان هنر (35) :: ۱۳۸٧/٧/٩
» آموزش آلبرز به دِنیرو :: ۱۳۸٧/٧/٧
» سخنی از بزرگان هنر (34) :: ۱۳۸٧/٧/۳
» گزیده ای از اخبار ایکوگرادا :: ۱۳۸٧/٧/٢
» معرفی یک هنرمند (فیروز زاهدی) :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» ۱۳۸٧/٦/٢۸ :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» پاسخ به یک منتقد :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» سخنی از بزرگان هنر (33) :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» سخنی از بزرگان هنر (32) :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» سخنی از بزرگان هنر (31) :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» سخنی از بزرگان هنر (30) :: ۱۳۸٧/٦/٧
» سخنی از بزرگان هنر (29) :: ۱۳۸٧/٦/٧
» سخنی از بزرگان هنر (28) :: ۱۳۸٧/٦/۳
» سخنی از بزرگان هنر (27) :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» سخنی از بزرگان هنر (26) :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
» سخنی از بزرگان هنر (25) :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» سخنی از بزرگان هنر (24) :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» سخنی از بزرگان هنر (23) :: ۱۳۸٧/٥/۸
» سخنی از بزرگان هنر (22) :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
» سخنی از بزرگان هنر (21) :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
» سخنی از بزرگان هنر (20) ویژه روز پدر :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» سخنی از بزرگان هنر (19) :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» سخنی از بزرگان هنر (18) :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» سخنی از بزرگان هنر (17) :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» سخنی از بزرگان هنر (16) :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» سخنی از بزرگان هنر (15) :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» سخنی از بزرگان هنر (14) :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» سخنی از بزرگان هنر (1+12) :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» سخنی از بزرگان هنر (12) :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» سخنی از بزرگان هنر (11) :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» سخنی از بزرگان هنر (10) :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» سخنی از بزرگان هنر (9) :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» سخنی از بزرگان هنر (8) :: ۱۳۸٧/٢/٥
» سخنی از بزرگان هنر (7) :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» سخنی از بزرگان هنر (۶) :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
» سخنی از بزرگان هنر (۴) :: ۱۳۸٦/٤/۸
» سخنی از بزرگان هنر (۳) :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
» سخنی از بزرگان هنر (۳) :: ۱۳۸٦/۳/۱٧
» سخنی از بزرگان هنر (۲) :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
» سخنی از بزرگان هنر (۱) :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» افتتاح :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
 
 
 
 

explorer blog

explorer blog