سخنی از بزرگان هنر (27)
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٦  کلمات کلیدی: هنر ، جودی شیکاگو

خوب، آیا من آرزو دارم که در جهانی زندگی می کردیم که در آن جنسیت برتری نداشت؟ البته.

آیا وقتی می خواهم شروع به انجام کاری هنری کنم، درباره ی خودم به عنوان یک زن فکر می کنم؟ البته که نه.

جودی شیکاگو              

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (26)
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٤  کلمات کلیدی: هنر ، باربارا هپوورث

آرزو ندارم در هیچ نقطه ای با هیچ مرد یا تفکر مردانه ای در ستیز باشم. هیچ گاه به ذهنم خطور نمی کند. هنر به نوعی لا ادری می باشد. رقابت با مردان نیست بلکه نوعی همکاری تکمیلی ست.

باربارا هپوورث              

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (25)
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٩  کلمات کلیدی: هنر ، اندی وارهول

در واقع این فیلم ها هستند که در آمریکا همه چیز را به پیش می برند. آنهابه شما نشان می دهند که چه کاری انجام دهید، چطور آن را انجام دهید، چه زمانی انجام دهید، چه احساسی درباره ی آن داشته باشید و چگونه احساس خود را نسبت به آن بازبینی کنید.

اندی وارهول              

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (24)
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱۳  کلمات کلیدی: هنر ، پل گوگن

تاریخ هنر مدرن برابر است با تاریخ از دست رفتن روزافزون هنر بینندگان. هنر بطور گسترده ای مربوط به هنرمند و باعث گیجی عموم می شود.

پل گوگن              

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (23)
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۸  کلمات کلیدی: هنر ، سالوادور دالی

هنر مترقی نه تنها می تواند به یادگیری مردم درباره ی نیروهای عینی موجود درکار، در جامعه ای که زندگی می کنند کمک کند، بلکه همچنین راهنمای شخصیت قوی و موثر در زنگی خصوصیشان نیز می باشد. در نهایت آن می تواند مردم را به سمت رستگاری سوق دهد.

سالوادور دالی              

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog