سخنی از بزرگان هنر (22)
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳٠  کلمات کلیدی: هنر ، پل سزان

سایه نوعی رنگ است، همانطور که نور نوعی رنگ است؛ اما با درخششی کمتر. نور و سایه تنها ارتباط دو تونالیته هستند.

پل سزان               

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (21)
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳٠  کلمات کلیدی: هنر ، پل سزان

وقتی درباره ی هنر قضاوت می کنم، یکی از نقاشی های خودم رو کنار یکی از ساخته های خداوند مثل درخت یا گل قرار میدم؛ اون نوعی برخورده، هنر نیست.

پل سزان               

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق 


سخنی از بزرگان هنر (20) ویژه روز پدر
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٥  کلمات کلیدی: هنر ، ویلیام شکسپیر

هنگامی که  پدری به پسرش چیزی می دهد، هر دو می خندند و هنگامی که پسری به پدرش چیزی می دهد هر دو می گریند.

ویلیام شکسپیر

ترجمه: صالح زنگانه              

 

روز پدر مبارکباد.

یا حق 

 


سخنی از بزرگان هنر (19)
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٥  کلمات کلیدی: هنر ، وینسنت ونگوگ

اگر صدایی از درون خود شنیدی که می گفت: "تو نمی توانی نقاشی کنی" پس با تمام قدرت نقاشی کن و خواهی دید که آن صدا خاموش خواهد شد.

وینسنت ونگوگ                

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق 


سخنی از بزرگان هنر (18)
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٥  کلمات کلیدی: هنر ، هانری ماتیس

یک هنرمند باید طبیعت را در تصرف خویش بگیرد؛                        

با تلاش هایی که سلطه ی او را مهیا خواهد کرد، او باید هویت خویش را در ریتم آن پیدا کند بطوری که این مسئله بعدها او را قادر خواهد کرد خودش را با زبان طبیعت بیان کند.                                   

 

هانری ماتیس 

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (17)
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٥  کلمات کلیدی: هنر ، هانری ماتیس

 یک هنرمند هرگز نباید یک زندانی باشد. زندانی؟ یک هنرمند هرگز نباید زندانی خود، زندانی سبک، زندانی شهرت، زندانی موفقیت یا زندانی چیز دیگری باشد.                                                                                                  

هانری ماتیس                  

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق                                                                                      


سخنی از بزرگان هنر (16)
ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٤  کلمات کلیدی: هنر ، رابرت دلونی

هنر در طبیعت موزون و ریتمیک است و همواره از محدودیت خوف ناک. 

رابرت دلونی

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (15)
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۳  کلمات کلیدی: هنر ، ویلیام شکسپیر

هدف هنر٫ شکل دادن به زندگی ست.

ویلیام شکسپیر

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (14)
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۱  کلمات کلیدی: هنر ، مارک شاگال

هنر بزرگ زمانی روی کار می آید که طبیعت پایان یابد.

مارک شاگال

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (1+12)
ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۱  کلمات کلیدی: هنر ، اسکار وایلد

زندگی، بیشتر  از هنر تبعیت می کند تا هنر از زندگی.

اسکار وایلد

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog