سخنی از بزرگان هنر (10)
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٩  کلمات کلیدی:

زندگی کردن هنر نیست٫ استفاده از زندگی هنر است.

اندرو لورد

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق


سخنی از بزرگان هنر (9)
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٩  کلمات کلیدی: هنر ، اندی وارهول

پول در آوردن هنر است و کار کردن هم هنر است و بهترین هنر تجارت خوب.

اندی وارهول

ترجمه: صالح زنگانه

یا حق

 

 

 


سخنی از بزرگان هنر (8)
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٥  کلمات کلیدی: هنر ، حافظ

گر در سرت هوای وصال است حافظا             باید که خاک درگه اهل هنر شوی
ایام به کامتان خوش


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog