سخنی از بزرگان هنر (39)
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی: هنر ، ماکس بکمان ، نقاش ، اکسپرسیونیسم

چیزی که می خواهم در کارهایم نشان دهم، ایده ایست که خودش را در پس  واقعیت کذایی  پنهان می کند. من به دنبال پلی می گردم که تمایلش از مرئی به نامرئی و در نهایت رسیدن به واقعیت است.

 ممکن است در ظاهر صدای خوشی نداشته باشد، ولی در واقع همان حقیقتیست که راز هستی و موجودیت ما را شکل می دهد.

 

 

ماکس بکمان

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog