سخنی از بزرگان هنر (۲)
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢٥  کلمات کلیدی:

فرشته ای را در قطعه سنگی دیدم و آنقدر آن سنگ را تراشیدم تا او را آزاد کردم.

روزگار خوبی داشته باشید.

یا حق.


سخنی از بزرگان هنر (۱)
ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢٢  کلمات کلیدی:

اگر در دوران جوانی می دانستم که شکوه و عظمت زیبایی که به آن عشق می ورزدیدم روزی چنین دوباره قلب مرا از آن خود می کند و آتشی بر می اقروزد که تا ابد مرا رنج خواهد داد؛ با چه لذتی جشمان خود را نایبینا می کردم ...

روزگار خوبی داشته باشید.

یا حق.


 
 
 
 

explorer blog

explorer blog